top of page
LTB.jpg

Om

Projektet

Lars Thorkild Bjørns livsværk, tre poetisk-historiske fortællinger om Grundtvig, Ingemann og Kold, er her på siden blevet digitaliseret.
 

Da Lars Thorkild Bjørn - efter 37 år - besluttede at stoppe med at rejse land og rige rundt med sine 3 store billedfortællinger om Grundtvig, Ingemann og Christen Kold, tog Friskolearkivet i Ollerup og Landbyhøjskolen i Rudme (begge fra Fyn), i fællesskab initiativ til at digitalisere fortællingerne for eftertiden.

 

Birte Fahnøe fra Friskolernes Arkiv har stået for transkriberingen af alle Lars Thorkilds mange fortællinger, Anton Hedegaard Mortensen fra Landsbyhøjskolen har stået for optagelserne, det digitale redigerings arbejde og webdesign og Tyge Mortensen har stået for projektledelse og ide.

 

Der er ydet økonomisk bistand af: 

  • Grundtvigs Fond 

  • Grundtvigsk Forum

  • Folkehøjskolernes Forening 

  • Den Faberske Fond fra Ryslinge

  • Fonden for Fynske Bank.

  

Hjemmesiden er suppleret af artikler og faktaark der har relation til de 3 personer og forståelsen af den grundtvigske bevægelses betydning.

 

Hjemmesiden er særligt tiltænkt undervisningen i folkeskolens ældste klasser, friskoler, efterskoler, højskoler, gymnasier og konfirmandundervisningen og naturligvis andre interesserede.

 

Hjemmesiden giver en fantastisk mulighed for at fordybe sig visuelt og fortællende i de tre åndspersoners virkningshistorie og betydning for dansk kultur, dannelse, uddannelse og aktiv deltagelse i civilsamfundet.

 

Som bruger og underviser kan man klikke i indholdsfortegnelsen og bruge udpluk af de i alt ca 9 timers fortælling.

Det er intentionen med hjemmesiden, at der kan suppleres med "gammel" og ny viden om de tre fyrtårne. Derfor opfordrer vi brugerne til at sende ideer, artikler, billeder med mere til kontaktpersonerne. Vi mener, det er helt afgørende, at hjemmesidens indhold er levende og nytænkende i forhold til det univers, der har stor betyning for vores identitet, selvforståelse og ikke mindst for demokratisk dannelse til aktiv medvirken i civilsamfundet.

bottom of page