top of page
Skærmbillede 2021-10-07 kl. 20.03.49.png

FAKTA-side:  
N. F. S. Grundtvigs livsforløb 

 

1783

1792

1798

1800

1802

1803

1805

1808

1810

1811

1813

1814

1818

1821

1822

1825

1826

1829

1832

 

1837

1838

1839

1844

1848

1849

1850

1851

1853

1854

1856

1858

1860

1860

1861

1863

1866

1867

1872

            

Download
fakta-siden her:

Højskolesangbogens tekster (19. udg.) markeres med nummer i kursiv.

 

8. Sept. Nicolai Frederik Severin Grundtvig fødes i Udby præstegård.

Kommer til Thyregod præstegård for at gå i skole hos Laurits Feld.

Optages på Aarhus Katedralskole og bliver student 1800.

Begynder teologistudiet ved Københavns universitet.

Deltager i fætteren Henrik Steffens forelæsning på Ehlers kollegium (Lynildsmand)

Teologisk embedseksamen. Frie studier.  Jan. 1804 Møder Lise Blicher.

marts: Huslærer hos Constance og Steensen-Leth på herregården Egelykke, Langeland.

aug: kommer til København og bliver lærer v. Det schouboeske Institut.

Første bøger: Maskeradeballet & Nordens Mytologi udkommer. Digtet: Gunderslev skov

17. marts: dimisprædiken.  Første psykisk krise og sammenbrud.  Jul i Udby (264)

29. maj: ordineres i Trinitatis kirke og bliver kapellan hos faderen i Udby sogn

flytter til København efter faderens død og søger embede v. Aker kirke (Oslo).

udgiver div. historisk litteratur: Verdens krønike, Saxo, Snorre og Danne-Virke.

aug.: gift m. Lise Blicher i Ulse kirke. Får 3 børn 1822 Johan/ 1824 Sven / 1827 Meta.

Sognepræst i Præstø og Skibbinge sogne.  Hans mor dør og begraves i Præstø.

Kapellan ved Vor Frelsers Kirke, Christianshavn. 1824: Velkommen igen (243)

Den ”mageløse opdagelse” (42 & 51) og striden med professor H. N. Clausen.

Højtids psalmer til 1000-års festen (1). Nedlægger sit embedet og dømmes til censur.

Første rejse til England. (også i England i 1830, 31 og til Skotland i 1843)

Aftensangsprædikant i Frederikskirken indtil 1839. (i dag: Christianskirken)

Udgiver: Sang-Værk (salmer), Nordens Mytologi, Til Nordmænd om en norsk Høj-skole.

dec.: Censuren ophævet og han skriver: Moders navn er en himmelsk Lyd (172)

jan.: udgiver: Skolen for Livet.      Juni-okt.: Mands Minde-foredrag. (519)

juni: Præst v. Vartov. Konfirmere sine sønner. (87 & 197) Danske Samfund (82).

febr. Anden psyk. krise. 4. juli: Tale ved folkemøde på Skamlingsbanken. (174)

Valg til Den grundlovgivende Rigsforsamling: vraget i Nyboder, men valgt i Præstø.

maj: undlader at stemme for Grundloven. Siden valgt til Folketinget 1849-53, 54-58.

Sønnerne Johan & Svend med i treårskrigen. Maj: Christen Kold besøger Grundtvig.

14. jan.: Lise dør. Besøg i Norge. 24. okt. gifter han sig med Marie Carlsen Toft  (459)

sept.: 70-års fødselsdag: Modtager en pengegave til oprettelse af en højskole.

maj: sønnen Frederik Lange fødes, men Marie dør i juni. Bisættes senere på Køge Ås.

nov.: Grundtvigs Højskole på Marielyst åbnes ( 84). Højskole for unge piger fra 1866.

april gifter sig m. 32-årige Asta Tugendreich Adelheid Reedtz, født komtesse Frijs

10. feb.: Asta føder datteren Asta Marie Elisabeth Frijs Grundtvig

aug.: Grundtvig dukker op ved friskole- og højskolemødet i Kbh., hvor Kold deltager.

maj: 50-års præstejubilæum.. Får rang af titulær biskop og modtager en guldlysestage.

sept.: 80-års årsdag og første vennemøde, der gentages i 1865, 66, 68, 69, 70, og 1871

juni valgt til Landstinget. Trods Gr. modstand vedtages den reviderede Grundlov.

april: Tredje psykiske krise. Rekreation ved Frederiksdal. Flytter til Store Tuborg.

1.sept. sidste prædiken i Vartov . Dør 2. sep. på Store Tuborg. Bisættes på Køge Ås.

 

Find flere oplysninger på:   grundtvigsværker.dk     klik:  Værktøj / Tidslinje

2020   Lars Thorkild Bjørn                                              se: hojskolehistorie.dk   &   grundtvigkold.dk

bottom of page