Ingemann

Bernhard Severin

B. S. Ingemann - den store guldalderdigter, der med sit følsomme sprog og sin fortælleevne forstod mere end nogen anden at tolke ”hjertesproget”. Det er en fortælling om den børnekære, men barnløse skjald fra Sorø og om et venskabet med Grundtvig og H. C. Andersen. 

Emneoversigt

Ingemann 1. Del

Ingemann 2. Del