top of page

FAKTA-side:    
B. S. Ingemanns livsforløb

BSI - Frimærke efter J. V. Gertners maleri, se 21.jpg

Download
fakta-siden her:

1789 28. maj

1796 28. dec.

1799 31. dec.

1800 efterår

1803 somm.

1804 8. april

1806  6. okt.

1807  sept.

1811            

1812.15. nov.

1813  forår   

1814  juni     

1816  dec.    

1818  7. apr. 

                    

1819

       

1922

1825

1826

1828

1831 

1833 

1837 

        

1838

       

1839  jul

1843 3. marts

1850               

1852               

1854 maj       

1859 28. maj 

1862 13.f eb. 

         24. feb.

1868 15. jan. 

Højskolensangbogens tekster (19 udg.) markeres med numre i kursiv.

 

Født i Torkilstrup præstegård på Falster.

Grandmamas død og begravelse i Torkilstrup kirke.

Faderen Søren Ingemann dør og ny præst Otto Grundtvig indsættes.

rejse fra Falster, kommer til Slagelse og optaget på Slagelse latinskole.

Ferie hos en morbror på Gråbrødre Torv i København

konfirmeret i  Skt. Mikkels Kirke i Slagelse

studentereksamen i København. Begynder på jurastudiet.

Københavns bombardement. Ingemann mister alt.

alumne på Valkendorf, udsender Digte  og ser Lucie i vinduet (77)

forloves med Lucie Marie Mandix  (1792 – 1868)

ophold i Hyllested præstegård. Alvorlig syg i Vollerslev præstegård

Udgiver De sorte Riddere, som Grundtvig læser i Torkilstrup. 

Digtsamlingen Julegaven m. bl. a. På Sjølunds..(509) & Vift stolt på Codans....

Påbegynder dannelsesrejsen: Kiel, Hamburg, Göttingen, Frankfurt, Heidelberg, Strassbourg, Paris, Basel,                            bestiger bjerget Rigi (1.798 moh), Genfersøen, Milano,

Parma, Reggio, Livorno, Firenze til Rom (ank. sept.). Jul hos Thorvaldsen i Rom.

Napoli, Sorrento, Capri med fru Bürgel og hendes fire døtre (25.feb.-1.april),

Hjemrejse via Firenze, Venezia, Trieste, Wien, Praha, Dresden (besøger digteren Tieck), Leipzig, Berlin (træffer Hoffmann), Slesvig. Tilbage i København 24. nov.

Lektor ved Sorø Akademi og gift med Lucie Marie Mandix i Hyllested kirke 30/7.

Udgiver Valdemar den Store et historisk digt. 

Ingemann møder Grundtvig i Lynge præstegd. Valdemar Sejer første hist. roman.

Erik Menveds barndom.  Rejse med Lucie til Saxen og Böhmen. Besøger Zwinger.

Molbechs & P. Hjorts kritik medfører forsvarsskriftet: Huldregaverne  (269).

Rejse til Sverige og Norge.  Besøger digteren Atterbom i Uppsala.

Morgensange for børn ( 7 – 12 + 314) og digtsamlingen Holger Danske  (508).

Fru Rosenørn forlader Sorø - bliver hofdame f. enkedronningen Caroline Amalie.

Syv Aftensange udgives med melodi af C. E. F.Weyse (572 – 575)

14. feb. Grundtvig henvender sig til Ingemann med Skolen for Livet og Akademiet i Sorø.

digter Julen har bragt (248) efter besøg hos Johs. Ferd. Fenger i Lynge præstegd.

Konstitueres som interimistisk direktør for Sorø Akademi frem til 1849.

Dejlig er Jorden (56). 2005 populæreste salme i Danmark & Norge, nr 2 i Sverige

Ingemann får pension, bliver boende i embedsboligen og skriver Landsbybørnene.  

Roskildekonventets Psalmebog og Confirmations-Gaven udkommer

Ingemanns 70-årsdag festligholdes med folkegaven: et guldhorn.

Lucies 70 års fødselsdag. Skriver afskedsdigtet: Svanesang.

Ingemann dør og bisættes 4. marts fra Klosterkirken. Begraves ved korgavlen.

Lucie Ingemann dør og begraves 22. jan fra Klosterkirken.

 

Læs mere: Kristian Nielsen: Håndbog i Ingemanns Liv  eller på:  ingemann-selskabet.dk

 

2020 Lars Thorkild Bjørn.                                                                Projekt: grundtvigkold.dk

 

 

 

 

 

Illustration til ”frimærkehjørnet”:

bottom of page