top of page
Skærmbillede 2021-10-07 kl. 20.06.29.png

FAKTA-side:
Christen Mikkelsen Kolds livsforløb

Download
fakta-siden her:

 1816  29. marts

1930  18. april

1831  maj

1831  november

1834  efterår

1835  julen

1836  nov.

1837  31. jan.

1837  1. nov.

1838  1. maj

1840  vinter

1841  1. okt.

1841-42

1842  1. okt.

                    

                    

1842  1. dec.

1844  marts

1847  juni

1847  20.juli

1847 19. sept.

1847  ultimo sept.

1847  1. nov.

                    

1848. april

                  

1848   sommeren

1848  1. nov.

1849  efterår

1850 maj       

1850  sommer

1850  nov.       

1851  jan.-marts

1851  3. nov.        

1851  juleferien  

1852  1. maj         

1853  sommer    

1857  3. nov.        

1858  26. marts  

1859  august       

1860   august     

1862  3. nov.       

1863  1. april      

1865                    

1866  8. august  

1866  11. sept.    

1867  27. april    

1869  20. febr.   

1870  6. april     

 

født i Thisted. Forældre: Kirsten Marie & Mikkel Christensen Kold.

konfirmeret og stod som den dygtigste elev øverst i kirken

omgangslærer i landsbyen Fårtoft lige udenfor Thisted.

huslærer hos proprietær Lillelund på gården Kovstrup i Sønderhå.

optaget på Snedsted præstegårdsseminarium v. forst. G. P. Brammer.

møder vækkelsesprædikanten Peter Larsen fra Skræppenborg i Håsum.

huslærer hos provst J. Kr. Sørensen i Solbjerg præstegård på Mors.

vækkelsesmøde med Peter Larsen Skræppenborg i Solbjerg præstegård.

lærervikar i Øster Jølby skole, hvor Kold også holder vækkelsesmøder.

huslærer hos studebonde Knud L. Knudsen, Forballum. Maren bliver Kolds elev.

holder Danske Samfund, højskoleaftener for voksne i Forballum.

flytter med pastor Daniel Hass, Mjolden til København og går i bogbinderlære.

i København møder Kold bl.a.: P. C. Kierkegaard, Jac. Chr. Lindberg og Grundtvig.

får svendebrev som bogbinder i København og påbegynder med familien Hass en

missionsrejsen til Tyrkiet. Skib til Flensborg, dagvogn og tog via Berlin, Dresden til

Wien og skib på Donau, Sorte Havet gennem Bosperus til Konstantinopel (Istanbul).  

når frem til Smyrna (Izmir) og bor hos familien Hass oppe i den kølige forstad Buca.

uoverensstemmelser med pastor Hass og bliver bogbinder nede i storbyen Smyrna.

begynder hjemrejsen med skib til Trieste og går op gennem Europa med en trækvogn.

besøger Adelsberggrotten (Postonja-grotten) og vandrer over Alperne til Salzburg.  

efter 14 dages pause i Forballum går turen til Thisted over Gl. Sogn, Ubby & Mors.

hjemme i Thisted. Som arbejdsløs påtænker Kold at udvandre til Amerika.

bliver huslærer ved pastor C. F. Hassenfeldt i Gammel Sogn, Holmsland.                                   

Besøger huslærer A. Poulsen Dal på gården Rydbjerg og lærer N. Outzen i Hodde skole.

melder sig som frivillig soldat sammen med unge fra Jelling seminarium & Vejle.

kommer til Århus og derfra udskibes til Kerteminde. Soldatertræning ved Refsvindinge.

Indkvarteres i Sanderum. Kommer til Kolding og Vejle. Besøger Peter Larsen i Dons.

hjemsendes og bliver huslærer hos pastor C. Østergaard i Sdr. Felding.

huslærer v. pastor V. Birkedal i Ryslinge, Fyn. Afholder Danske Samfund i præstegården.

Grundtvig giver tilsagn om penge. Køber hus til højskole i Ryslinge by, fortryder

og køber grund og bygger sin første højskole på Ryslinge Mark: Nørremarksgyden 8.

afholder højskoleaftener og skriver : ”Om børneskolen”. Udkommer først i 1877.

lærer hos rigsdagsmand Jens Jørgensen, Bjerregård og besøger Uldum Højskole.

åbner Den højere Bondeskolen på Ryslinge mark med 14 elever.

tilbringes med højskoleeleverne hos rigsdagsmand Chr. Larsen, Flægkærgård, Dalby.

åbner Friskolen i Dalby på Hindsholm. Højskolen flytter også til Dalby 1853.

sælger skolehuset i Ryslinge og bygger sin anden højskole ”Fjællekassen” i Dalby.

skolesyn i børneskolen i Dalby.    Vinteren 1857-58: 36 højskoleelever.

provsten vil holde ”eksamen” i Kolds højskole – ”slaget om Fjællekassen”.

første fri-skolemøde i Dalby for lærere og forstandere fra friskoler og højskoler.

andet fri-skolemøde afholdes i København. Grundtvig møder uventet op som gæst.

Kold åbner sin tredie nybyggede Dalum højskole på Hjallese mark syd for Odense.

den første 3 måneders pigeskole med 18 elever. Sødinge højskole har 5 sommerelever.

Historien om Lille Mis udkommer i Julie Heins Læsebog med Billeder for Småbørn 

Kold gifter sig med Ane KirStine Jakobsen i Fangel. Nazarethkirken åbner samme dag.

Kold taler ved det andet grundtvigske vennemøde på Store Ravnsborg i København.

lørdag morgen fødes datteren Marie. (1867-1925). Gift 1891 m. Peder L. Pedersen.

lørdag morgen fødes datteren Kristine. (1869-1930).  ugift

Kold dør og begraves 12. april ved Dalum kirke. Sidste skolevinter 1869-70: 100 elever. 

 

Læs mere på:       friskolearkivet.dk     og     hojskolehistorie.dk           2020 Lars Thorkild Bjørn

bottom of page